Information om hur vi hanterar GDPR.

Hej,

Vi vill meddela att vi har granskat vår integritetspolicy i enlighet med den nya dataskyddslagen och vill vara transparenta med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av data.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 ersätts den nuvarande Personuppgiftslagen, PUL, med EU:s dataskyddsförordning GDPR – General Data Protection Regulation. Den nya förordningen innebär att alla personer inom EU har nya rättigheter som vi som personuppgiftsansvariga måste kunna tillgodose.

Du behöver inte göra något och din relation till Fekzen AB förändras inte, men det är viktigt att du får information om vår dataskyddspolicy.

Det huvudsakliga syftet med den nya lagstiftningen är att se till att fysiska personers personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt, och att de inte används för något annat än berättigade ändamål.

Vi använder endast information om dig som behövs för att underlätta kontakt mellan dig i samband med vår affärsrelation samt på ett sätt som är kutym vid denna typ av affärsrelation. Typiskt sett kan vi ha information om ditt namn och dina kontaktuppgifter exempelvis din adress, e-postadress och telefonnummer. Vi lagrar inte känsliga personuppgifter såvida du inte uttryckligen gett ditt medgivande. Informationen används enbart för att kunna förmedla tjänster och produkter till dig. Vi kommer att radera informationen om dig när den inte längre behövs.

Skicka gärna ett epost till oss om du har några frågor:
info@fekzen.se